รู้กันยัง ! ขนส่งเปิดสอบใบอนุญาตขับรถ เสาร์-อาทิตย์ แล้วนะ หากสอบผ่านรับใบขับขี่ทันที วันไหนบ้างไปดู

สวัสดีครับ วันนี้ เรามีข่าวดี สำหรับ ท่านที่อยากสอบทำใบขับขี่ แต่ไม่มีเวลา อาจเพราะ วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ต้องทำงาน หยุดงานไม่ได้ ลางานลำบาก รู้หรือยังครับ ว่า ทาง กรมการขนส่งทางบก จะเปิดทำการ สอบใบอนุญาตในวันหยุด เสาร์ และอาทิย์แล้วนะ ไม่ต้องลางาน ไม่ต้องกังวลอีกแล้ว

โดยรายละเอียดระบุว่า….

กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมทดสอบขับจริงในวันอาทิตย์ สอบผ่านรับใบอนุญาตขับรถได้เลย ไม่ต้องรอวันธรรมดา

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

ซึ่งในวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบในวันอาทิตย์

สำหรับวันที่จัดการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนญาตขับรถยนต์ มีดังนี้

– เดือนมีนาคม วันที่ 24-25

– เดือนเมษายน วันที่ 28-29

– เดือนพฤษภาคม วันที่ 5-6, 26-27

– เดือนมิถุนายน วันที่ 23-24

– เดือนกรกฎาคม วันที่ 21-22

– เดือนสิงหาคม วันที่ 25-26

– เดือนกันยายน วันที่ 22-23

– เดือนตุลาคม วันที่ 27-28

– เดือนพฤศจิกายน วันที่ 10-11, 24-25

ทั้งนี้ สถานที่อบรมและทดสอบในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบกับส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร 0-2271-8888 ต่อ 4202-3