วอนสังคมช่วยเหลือ ! เด็กนักเรียนชั้น ม.4 วัย 15 ปี เผชิญโชคชะตาที่ต้องลุกขึ้นสู้เมื่อครอบครัวขาดเสาหลักต้องรับหน้าที่หาเงินแทนพ่อ-แม่

 

ข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวท้องถื่นเชียงใหม่  โดย ชุมชนเชียงใหม่ CM-25.COM  ได้รับการเปิดเผยจาก นางดารา ญาณโรจน์ คณะทำงานภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฎิรูปการศึกษาของ อบจ.เชียงใหม่ ว่าภายหลังจากที่ทางนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดตั้งภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 99 องค์กร 26 ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานประสานงาน การดำเนินการ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี

 

จึงได้จัดตั้งองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 99 องค์กรขึ้นมา เพื่อนำทุนไปช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่มีฐานะทางบ้านที่ยากจน เพื่อลดความเลื่อมล้ำ โดยขอความร่วมมือพี่น้องชาวเชียงใหม่ในการร่วมกันบริจาค คนละ 10 บาท เพื่อบริจากเข้ากองทุนนี้ ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และครู ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถยื่นความประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวจากกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา ถึงแม้ว่าการระดมทุนจะได้ไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ แต่ทางคณะกรรมการก็จะเฉลี่ยให้เด็กที่มีปัญหาขาดแขลนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

 

นางดารา ฯ กล่าวอีกว่ามีเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียนดีและมีฐานะทางบ้านยากจน ยื่นขอรับทุนมาแล้วทั้งสิ้นกว่า 300 ราย แต่เนื่องจากทุนที่ได้รับการบริจากมาได้ไม่ถึง 3 ล้านบาท จากเป้าหมายที่วางไว้ 20 ล้านบาท ทาคณะกรรมการต้องลงพื้นที่ลงไปเยี่ยมบ้านเด็กที่ยื่นประสงค์ขอรับทุนการศึกษามาเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการได้ไปตรวจสอบครอบครัวของ ด.ญ.คนหนึ่ง อายุ 15 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ม. 4 วิทยาลัยแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ และมีบ้านพักอยู่ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่ต้องดิ้นรณต่อสู้ชีวิต เนื่องจาก พ่อ อายุ 52 ปี ที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัว มีอาชีพขับรถสามล้อพ่วงรับ-ส่งนักเรียนจากในหมู่บ้านไปส่งโรงเรียนมีรายได้เดือนละประมาณ 2 พันบาท ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแพทย์ต้องตัดขาทั้ง 2 ข้างทิ้งกลายเป็นคนพิการไม่สามารถทำงานได้

 

ส่วนแม่เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และไปรับพิษทางสารเคมีสะสมไว้ในร่างกายในระยะยาวและได้มาล้มป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษต้องนอนป่วยรักษาตัวอยู่กับบ้าน เด็กหญิงคนดังกล่าวเมื่อขาดเสาหลักของครอบครัวที่หารายได้ จึงต้องมาทำหน้าที่แทนพ่อ คือมาขับรถสามล้อพ่วงรับส่งเด็กนักเรียนแทนพ่อจากการสอบถามเด็กหญิงคนนี้ต้องตื่นแต่ตี 5 เพื่อไปตระเวนรับเด็กนักเรียนจากหมู่บ้านไปส่งโรงเรียนประจำตำบล จากนั้นก็กลับมาหาอาหารให้กับ พ่อและแม่ แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเรียนหนังสือในวิทยาลัยในตัวเมืองเชียงใหม่ และยังต้องขออนุญาตครูเลิกก่อน 16 น.เพื่อรีบกลับไปรับ-ส่งนักเรียนแทนพ่อ โดยทำเป็นกิจวัตรแบบนี้ทุกวัน

 

จากการสอบถามประวัติทางการศึกษาพบว่าเด็กคนนี้ เรียนเก่ง และชอบช่วยเหลือสังคมในชุมชน ซึ่งเด็กเรียนเครื่องสายดนตรีไทยมา ก็จะนำความรู้ความสามารถมาแสดงช่วยเหลือชุมชน จนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วจึงได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปจำนวนหนึ่ง

 

ส่วนเงินจากกองทุนปฎิรูปการศึกษานั้นต้องรอการพจารณาจากคณะกรรมการอีกครั้งจึงอยากวอนผู้ใจบุญที่ต้องการจะร่วมทำบุญบริจากเข้ากองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยจะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ยื่นความประสงค์เข้ามาขอรับทุนก็ได้หรือว่าต้องการจะช่วยเป็นรายบุคคลก็ได้

 

ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ สำนักงานเลขานุการภาคีเชียใหม่เพื่อปฎิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998-333ต่อ 503 หรือ 508 ในเวลาราชการ

 

ที่มาของข่าว และรูปภาพประกอบข่าวนี้  จาก cm-25.com

 

เพิ่มเพื่อน Line@ ] [ อ่านเรื่องทั้งหมด ]