รู้หรือไม่ ! ผู้ชายที่มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ จัดเป็นคนมีเสน่ห์ ดึงดูดเพศหญิง

 

จากผลวิจัยจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเจนีวาพบว่า “ผู้ชายที่มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มักเป็นที่สนใจของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่มีนิ้วนางสั้นกว่านิ้วชี้เพราะเป็นสัญญาณของร่างกายที่บ่งชี้ว่าชายผู้้นั้นมีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าชายทั่วไปจึงมักมีแรงดึงดูดที่ทำให้ผู้หญิงสนใจ”

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาว่า “สัดส่วนความยาวของนิ้วชี้และนิ้วนางโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือขวาเป็นดัชนีเชื่อถือได้ว่าผู้ชายคนนั้นได้รับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนขณะอยู่ในครรภ์มารดามากน้อยเพียงใดยิ่งนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มากเท่าใดยิ่งน่าจะได้รับผลจากฮอร์โมนมากขึ้นเท่านั้นจึงมีการนำไปใช้เป็นดัชนีทำนายความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่โยงกับการมีฮอร์โมนนี้ในระดับสูง”

ใส่ความเห็น