รีบจองด่วน ! บ้านเคหะประชารัฐ รอบ 2 มีที่ไหนบ้างเช็คเลย….

โครงการบ้านเคหะประชารัฐ รอบ 2 เดินหน้าแล้ว โดยจะเปิดจองจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม นี้ เอื้อโอกาสผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น มาอัปเดตเงื่อนไขกันเลย เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญนี้

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแต่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองมาแล้ว เมื่อการเคหะแห่งชาติเริ่มเดินหน้า “โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2” โดยได้ทำการเปิดจองโครงการดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะราคาจองเริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้น และให้สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก พร้อมทั้งฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์หลักของโครงการ คือ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้นั่นเอง

ทั้งนี้ จึงรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของ “โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2” มาให้ผู้ที่สนใจ สำรวจดูกันว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสสำคัญครั้งนี้ไป เพราะโอกาสดี ๆ ไม่ได้มาบ่อย ๆ แน่นอน

 

บ้านเคหะประชารัฐ รอบ 2 โครงการที่เปิดจองมีที่ไหนบ้าง ?

การเคหะฯ ได้คัดเลือกโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนได้จองจำนวนทั้งหมด 148 โครงการ จำนวน 20,817 หน่วยทั่วประเทศ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 4,865 หน่วย, บ้านแฝด 1,462 หน่วย, ทาวน์เฮ้าส์ 522 หน่วย, ทาวน์โฮม 1,051 หน่วย, อาคารพาณิชย์ 48 หน่วย และอาคารชุด 12,869 หน่วย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. โครงการบ้านสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 90 โครงการ รวม 10,614 หน่วย โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 300,000 บาท จนถึง 600,000 บาท ราคาสูงสุดประมาณ 2,600,000 บาท

 

2. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 38 โครงการ รวม 4,600 หน่วย โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 500,000 บาท จนถึง 2,000,000 บาท ราคาสูงสุดประมาณ 4,450,000 บาท

3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่ ครม. อนุมัติเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 จำนวน 20 โครงการ รวม 5,603 หน่วย โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 500,000 บาท จนถึง 2,000,000 บาท

บ้านเคหะประชารัฐ รอบ 2 เปิดจองเมื่อไหร่ จองได้ที่ไหน ?

“โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2” เริ่มเปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน จนถึง 4 กรกฎาคม 2560 จองได้ที่สำนักงานใหญ่การเคหะฯ คลองจั่น กรุงเทพฯ และตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน จนถึง 9 กรกฎาคม 2560 จองได้ที่สำนักงานใหญ่ของการเคหะฯ, สำนักงานขายที่มีโครงการตั้งอยู่ และศูนย์ขาย 12 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

 

อีกทั้งยังสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://house.nha.co.th ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถนำใบจองและบาร์โค้ดไปชำระเงินได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะฯ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ โดยจะต้องดำเนินการชำระเงินภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าระบบมาจองได้ใหม่

นอกจากนี้ หากจองแล้วแต่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ยังสามารถขอเงินจองคืนได้ในภายหลัง โดยติดต่อที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานของการเคหะฯ ทั่วประเทศ

 

บ้านประชารัฐ ใครมีคุณสมบัติจองได้บ้าง ?

– มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
– มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน (ไม่จำกัดรายได้สำหรับการจองโครงการที่ราคาเกิน 740,000 บาทขึ้นไป)

เงื่อนไขและสิทธิพิเศษของผู้จองบ้านเคหะประชารัฐ

– สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก
– ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ
– ราคาจองเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ)
– สามารถเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 30 โครงการ) โดยรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.49%
– สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อเป็นการเช่าในลักษณะโครงการเช่าเพื่อซื้อ หรือ Rent to buy ได้ (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม 24 โครงการ)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
– สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง หรือคู่สมรส
– หนังสือรับรองรายได้ของตนเอง และคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)

นอกจากนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nha.co.th หรือติดต่อ Call Center โทร. 1615

One thought on “รีบจองด่วน ! บ้านเคหะประชารัฐ รอบ 2 มีที่ไหนบ้างเช็คเลย….

ใส่ความเห็น