อย่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามบนโลก ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ปรัชญา 20 ข้อ การใช้

Read more