คลิป พลุเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

 

Read more