ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรรักษา ไวรัสโคโรนา ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ สามารถต่อต้านไวรัสอู่ฮั่นได้

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรร

Read more

บัวหิมะ มีสรรพคุณล้น ขั้นชื่อเป็นพืชสมุนไพร เท ว ดา-บัวหิมะ เป็น พืชกินหัวมากสรรพคุณ

  บัวหิมะ หรือ

Read more