ธ.ก.ส. ใจดี ให้กู้ยืม 100,000 ทุกอาชีพ ไม่ต้องโอนก่อน

ธ.ก.ส.  เปิดลงทะเบียน กู้ยืม 100,000 ทุกอาชีพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการแก้หนี้นอกระบบเพื่อเกษตรกร 3 มาตรการ เพื่อช่วยครอบครัวเกษตรให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 เปิดให้กู้เงินได้สูงสุด 100,000 บาท

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกมากล่าวว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นว่างงาน รวมถึงเกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะขายผลผลิตได้ตามเวลา ส่งผลทำให้ขาดรายได้หรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหาในเรื่องการกู้เงินนอกระบบ ดังนั้น เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งบุคคลภายในครัวเรือน ทางธนาคาร ธ.ก.ส. จึงได้มีการออกมาตรการเพื่อจัดการหนี้นอกระบบ จำนวน 3 โครงการ คือ

1. โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรส ซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า

 • วงเงินให้กู้ยืมที่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
 • เว้นแต่ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์ ในการสงวนที่ดินทำกิน ที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 150,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 12% ต่อปี ระยะเวลาในการชำระหนี้ 10 ปี และสูงสุดที่ไม่เกิน 12 ปี
 • รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองสินเชื่อในกรณีที่เสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ยใน 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

 

อ่าน  สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สมัครผ่านได้เงินทันที 5 หมื่น ผ่อนเดือนละ 1,400 สมัครง่ายมาก

 

 

2. โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash 

สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่ชำระหนี้ได้ตรงระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ สนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM

 • วงเงินให้กู้ยืม สูงสุดที่รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้
 • รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อ ในกรณีที่เสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อ สามารถแจ้งขอสินเชื่อได้ผ่านทาง LINE Official BAAC Family

3. โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะ จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

 • วงเงินให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)
 • ระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี
 • ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือโทร 02-555-0555

 

อ่าน ข่าวสาร เงินกู้ยืมฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชน คลิกที่นี่

 

ใส่ความเห็น