บทสวดบูชาราหูอมจันทร์ 26 พ.ค. 64 ที่ 2 ราศี นี้ต้องรู้

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ออกมาเตือนเรื่องปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์ ที่จะตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือตรงกับพระใหญ่อย่าง วันวิสาขบูชา ซึ่ง คนที่เกิดในราศีพฤษภ และราศีพิจิก หรือถ้าดูเป็นวันเกิด คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน จะได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องอุบัติเหตุ ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

ได้มีการเผยแพร่บทสวดมนต์ 3 บท ให้สำหรับกลุ่มคนใน 2 ราศี อย่าง ราศีพฤษภ และ ราศีพิจิก หรือ คนที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน ที่จะได้รับผลกระทบจากคำทำนาย เนื่องในวันราหูอมจันทร์ เพื่อนำไปใช้สวดป้องกันเรื่องร้าย ๆ และเพื่อความสบายใจแก่ตนเอง ดังนี้…

ตั้ง นะโมฯ (3 จบ)

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทสวดคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

บทสวดคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

ใส่ความเห็น