ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ให้กู้ยืมเงิน ผ่านมือถือได้ ดูวิธีการกันก่อน

1 เม.ย.นี้ กยศ. ให้กู้ผ่านมือถือได้แล้ว 38,000 ล้าน

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน วันนี้ มีข่าวดี สำหรับ น้องนักศึกษา ที่กำลังเรียนอยู่ โดย เป็นข่าวเกี่ยวกับ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ เรียกย่อๆ ว่า กยศ. เป็นข่าวเกี่ยวกับ การกู้ยืมที่ คราวนี้ สามารถกู้ยืมเงินผ่านมือถือได้แล้ว จะมีวิธีการยังไง อ่านรายละเะอียดกันครับ

รายละเอียดของข่าว…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน

โดย ปีนี้เป็นปีแรกที่กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มีเงื่อนไขการกู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก มีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

 

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขการให้กู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะได้ที่เว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาที่ผู้กู้เรียนอยู่

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ไลน์บัญชีทางการ “กยศ.” หรือโทร. 0 2016 4888

ใส่ความเห็น