เงินไม่พอใช้ ไปกดเอาเลย บัตรกดเงินสดออมสิน 30,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

บัตรกดเงินสดออมสิน

 

บัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน ในชื่อ People Card เป็นบัตรกดสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายอุปโภค บริโภคความต้องการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เเละก็ไ ม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย โดยมีวงเงิ นสูงสุดที่ 30,000 บาท

คุณสมบัติ ผู้ที่สมัคร บัตรกดเงินสด

 1. สำหรับคำถามว่า บัตรกดเงินสด ออมสิน เงินเดือน 7,000 สมัครได้ ใช่หรือไม่ นั้น ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือบัตร คือ
 2. สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงๅนมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ เเละไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อเดือน ตามภาพ

โดยมีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ เเละค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินสดออมสินนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

 

ผู้มีรายได้ประจำ

สำหรับ เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ประกอบไปด้วย

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้ าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้ าน
 2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เล ขที่บัญชี

อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ

ในขณะที่อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการจะมีเอกสารที่ต้องใช้ คือ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารเเสดงการดำเนินธุรกิจมาเเล้วขั้นต่ำ 1 ปี
 3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารเเสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารเเสดงการเสี ยภาษี เงินได้ หรือเอกส ารอื่นๆ
 4. Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เล ขที่บัญชี

 

 

ระยะเวลาในการอนุมัติ บัตรกดเงินสด

 • เเล้วบัตรกดเงินสดออมสิน กี่วันอนุมัติ? จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงินสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป

บัตรกดเงินสดออมสิน มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

 • บัตร People Card นี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเเรกเข้ารายปีเเละค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
 • ในขณะที่มีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการเเละค่าธรรมเนียมอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

** นอกจากบัตร People Card เเล้วธนาคารออมสินยังมีบัตรกดเงินสดบับัตร PRIMA CARD รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท อีกด้วย

 

 

วิธีสมัครบัตร People Card

ให้ทำการติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อขอเปิดบัตรกดเงินสด

เตรียมเอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำดังนี้ ติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อขอเปิดบัตรกดเงินสด

ผู้มีรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

ใส่ความเห็น