สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน เดือน เมษายน – ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน

 

สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น

1.สมัครผลิตภัณฑ์บริการของธนาคาร ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ บริการ MyMo/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อย่างน้อย 3 ประเกท
ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์! บริการ ตามที่กำหนดอยู่แล้งสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้

2.กรณีไก่กอนจำนองก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ

3.สามารถเลือกชำระแบบผ่อนต่ำ โดยงินงดผ่อนชำระต่อจำนวนงินกู้สินเชื่อเคหะ 1 ล้านบาท ปีที่ 1 เท่ากับ 1,500 บาท/ดือน ปีที่ 2-3 เท่ากับ 6,000 บาท/ดือน ยกเว้น กรณีกู้ปลูกสร้าง/ ต่อเติมซ่อมแซม
ไม่สามรถเลือกชำระแบบผ่อนต่ำได้

 

 

 

หมายเหตุ

1.ประกับฯ หมายถึง ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
2.อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษกาคม 2563)
3.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EI R) คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี

**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

ใส่ความเห็น