เปิดแล้ว สินเชื่อไทรทอง ปี 2564 ของ ออมสิน อาชีพอิสระ กู้ยืมได้ 10,000-300,000 ผ่อนนาน 25 ปี

เปิดแล้ว ออมสินสินเชื่อไทรทอง ปี 2564

เปิดแล้ว ออมสินสินเชื่อไทรทอง ปี 2564 ปรับเกณฑ์สินเชื่อใหม่ให้ทั้ง อาชีพอิสระ/พนักงานประจำ กู้ยืมได้ 10,000-300,000 ผ่อนนาน 25 ปี

 

สินเชื่อเงินกู้ยืม จากธนาคาร ออมสิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้ ใครที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน หมุนเงินใช้จ่ายไม่ทัน หรือต้อง เงินกู้ยืม เพื่อเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายสำรองในยามจำเป็น สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ออกแบบมา เพื่อรองรับ ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการ ขอสินเชื่อ เพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ ใช้เป็น ค่ารักษาพยาบาล ผ่อนจ่ายสบายๆ

จุดเด่นของสินเชื่อ

ธนาคารออมสินให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบาย ๆ

  1. เพื่อการอุปโภคบริโภค
  2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
  3. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

จุดประสงค์ของสินเชื่อ ไทรทอง

จุดประสงค์ของบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จาก ธนาคารออมสิน นั้นคือ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

**หากสนใจสามารถดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยครับ

รายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

1.กรณีใช้บุคคล มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

2.กรณีใช้หลักทรัพย์ มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย

กรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

-กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดิน พร้อมอาคาร

-กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 85% ของราคา การประเมิน ห้องชุด

-กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมิน ที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

-การคิดดอกเบี้ย ให้เป็นไป ตามธนาคารออมสินกำหนด

ระยะเวลา ในการชำระเงินคืน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สามารถชำระคืน เงินกู้ยืม ได้ที่ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่ เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

-กู้ยืมเงิน ที่ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 7 ปี

-กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 25 ปี

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินกู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมสมัคร สินเชื่อออมสิน ไทรทองอเนกประสงค์ คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

-บุคคลธรรมดา

-มีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน

-มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลา การชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี

 

หลักประกัน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

กรณีที่ใช้ บุคคลมาค้ำประกัน

-ใช้บุคคลเพื่อมาค้ำประกัน ได้เกิน 1 คน

ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

-มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป

-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ ติดต่อได้

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ ประจำ ของทางบริษัทเอกชน ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

-ในกรณีที่ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด มาค้ำประกัน ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน เป็นของผู้ที่กู้ หรือ บุคคลอื่นๆ

-หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค และมีทาง สาธารณประโยชน์ รถยนต์ สามารถผ่านเข้าและออกได้แบบสะดวก

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115

 

One thought on “เปิดแล้ว สินเชื่อไทรทอง ปี 2564 ของ ออมสิน อาชีพอิสระ กู้ยืมได้ 10,000-300,000 ผ่อนนาน 25 ปี

ใส่ความเห็น