ไทยหลุด ออกจาก “กลุ่มประเทศปลอดภัย” เผยจาก สหภาพยุโรป

    “สหภาพยุโรป” ได้มีมติถอดถอนประเทศไทยและรวันดา ออกจากบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ “ที่มีความปลอดภัย” ที่จะสามารถเดินทางเข้ามายังสหภาพยุโรปได้ ในช่วงที่โรคโควิดยังคงแพร่ระบาด และ ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรป ก็ได้เพิ่มยูเครนเข้ารวม อยู่ในบัญชีกลุ่มประเทศ “ที่มีความปลอดภัย” แล้ว!!

การตัดสินใจดังกล่าว ที่จะเพิ่มหรือถอดประเทศออกจากบัญชีนั้น สหภาพยุโรปจะพิจารณาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน อัตราการตรวจหาเชื้อเชิงรุก และ การใช้ดุลยพินิจเพื่อดูความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลในประเทศนั้นๆ

 

สำหรับประเทศที่เข้าเกณฑ์ จะต้องมีผู้ติดเชื้อโควิดน้อยกว่า 75 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา…

แต่ประเทศไทยกลับ พบผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 97.3 ราย และ รวันดาอยู่ที่ 90.9 ราย ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ สหภาพยุโรปกำหนดเอาไว้!!

ใส่ความเห็น