ธอส. ปล่อยสินเชื่อ 3 โครงการ ดอกเบี้ยต่ำ เอาใจประชาชน

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงบุคลากรภาครัฐ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ธอส.ได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเ ชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ขึ้น

สำหรับ ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว จะครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ  เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลง

1.โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย

ประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส. ทั้งนี้ สามารถกู้ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด

อัตราดอกเบี้ย

-ปีที่ 1 เท่ากับ 2.65%

-ปีที่ 2 เท่ากับ 3%

-ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% อั

ตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

3 ปีแรก เท่ากับ 3.05%

และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือ เท่ากับ 4.15%

และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา

คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กู้ 1 ล้าน บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท ต่อเดือน

2.โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน

วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปี

ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก

เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บ าท ต่อเดือน พิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3.โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

ภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่
3 เท่ากับ MRR-1.15% และปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 3,800 บ าทต่อเดือน ฟรี ค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อทั้ง 3 โครงการ มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่ อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 140,167 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

ใส่ความเห็น