บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤษภาคม 2564 รับเงินเราชนะ เพิ่ม 2,000 วันไหนบ้าง

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 จะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ที่ผู้ถือบัตรเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรคนจนยังจะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เราชนะ รอบเพิ่มเติม งวดที่ 1

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเราชนะ 1,000 บาท

โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
– เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เราชนะ รอบเพิ่มเติม งวดที่ 2

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเราชนะ 1,000 บาท

โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 เงื่อนไขบัตรคนจนล่าสุด

สำหรับในปี 2564 รัฐบาลยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำด้วยการมอบวงเงินผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาโดยต่อเนื่อง พร้อมกับมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือบัตรคนจนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 หรือการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้วงเงินสำหรับจ่ายค่าน้ำและค่าไฟ รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วย

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

 

ใส่ความเห็น