เราชนะ รอบใหม่ แจกคนละ 2,000 ทำยังไง

วันนี้ มีข่าวดีครับ เมื่อ  การประชุม ครม. มีมติไฟเขียว เราชนะ รอบใหม่ เยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด 19 แจกเงินอีกกว่า 32.9 ล้านคน รับเหนาะ ๆ เข้ากระเป๋าคนละ 2,000 บาท โดยจ่ายแบ่งเป็น 2 สัปดาห์

ล่าสุด วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการ เราชนะ กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 32.9 ล้านคน โดยการจ่ายจะเป็นการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้อีก สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นคนละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการเราชนะครั้งนี้ ใช้กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยจะสิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการหารือและแจ้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับทราบต่อไป

ส่วน โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 แจกเงินคนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน และเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นคนละ 2,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

ใส่ความเห็น