บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน เมษายน ได้รับเงินช่วยเหลือ อีก 2 รายการ

เงินช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน เมษายน 2564

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนเมษายน 2564 รัฐบาลยังคงโอนเงินเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ผู้ถือบัตรคนจนตามเดิม แต่ในเดือนนี้จะไม่ได้รับเงินจากโครงการเราชนะ สัปดาห์ละ 675-700 บาท และวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ เดือนละ 500 บาท อีกแล้ว เนื่องจากได้โอนเงินให้ครบแล้วในเดือนมีนาคม 2564 ดังนั้น ในเดือนเมษายน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

วันที่ 18 เมษายน 2564

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
  • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบียน

 

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

           ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบียน

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่วันไหน

ในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ประจำปี 2564 ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กำหนด และคาดว่าจะพิจารณาจากรายได้ต่อครัวเรือน แทนการพิจารณารายได้ต่อบุคคลเหมือนที่ผ่านมา

ดังนั้น แม้จะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน เพื่อทบทวนสิทธิ เนื่องจากมีหลายคนไม่เข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ในปี 2564 ซึ่งหากมีกำหนดการชัดเจนจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

ใส่ความเห็น