ล็อกดาวน์ 13 จังหวัด เริ่มแล้ว 19 ก.ค. อะไรทำได้ ทำไม่ได้

ข้อกำหนดมีการระบุชัดเจนถึงข้อห้ามมาตรการล็อกดาวน์ คือ ห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

13 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดนครปฐม
5. จังหวัดนนทบุรี
6. จังหวัดนราธิวาส
7. จังหวัดปทุมธานี
8. จังหวัดปัตตานี
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดสงขลา
12. จังหวัดสมุทรปราการ
13. จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับในส่วนของ มาตรการ ลด-จํากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เลี่ยง จํากัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พํานักโดยไม่จําเป็น ยกเว้นการเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานอาชีพที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

ข้อกำหนดในส่วนของสถานประกอบการ

– มาตรการปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม โดยให้เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เกต, ร้านขายยา, ฉีดวัคซีน ที่จะเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ร้านหรือกิจการอื่นใดในห้างฯ นอกเหนือจากนี้ปิดทั้งหมด

– กิจการ นอกห้างที่เปิดได้ตามปกติ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง (กรณีเป็นร้านขนาดเล็ก ไม่ใช่ลักษณะเป็นศูนย์การขายอุปกรณ์ก่อสร้าง)

– การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดร้านได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคในร้าน ให้ดำเนินการเฉพาะกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

– โรงแรม เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

– ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อให้ปิดบริการระหว่างเวลา 20.00 – 04.00 น.

– โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้

ส่วนร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็น สถานที่จําหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดําเนินการได้ ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19

ใส่ความเห็น