เงินสงเคราะห์บุตร จ่ายเพิ่มเป็น 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน โอนเข้าแล้ว 30 เม.ย.64

เงินสงเคราะห์บุตร จ่ายเพิ่มเป็น 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน

 

ผู้ประกันตนเฮ ! “เงินสงเคราะห์บุตร” จ่ายเพิ่มเป็น 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน จากเดิมได้ 600 บาท/เดือน โอนเข้าวันนี้ (30 เม.ย.64)

นับเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม เนื่องจากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 หนึ่งในนั้นคือ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนว่า 1 ในของขวัญที่ได้รับการเห็นชอบ คือ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

โดยจากประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวนั้น สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย

อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

 

อ่าน  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่

 

ใส่ความเห็น